Menu

Licencja Simple Machines
BSD License (SMF 2.0+)

Copyright © 2011 Simple Machines. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Developed by: Simple Machines Forum Project
Simple Machines
http://www.simplemachines.org

Rozpowszechnianie i wykorzystanie w postaci źródłowej i binarnej, z lub bez modyfikacji, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki:
 • Rozpowszechnianie kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i następujących zastrzeżeń.
 • Rozpowszechnianie w formie binarnej musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zrzeczenie w dokumentacji i / lub inne materiały dostarczone z dystrybucją.
 • Ani nazwy Simple Machines Forum, Simple Machines, ani nazwiska jej współpracowników nie mogą być wykorzystane do promowania produktów pochodzących z tego oprogramowania bez uprzedniej, pisemnej zgody.


Simple Machines License (SMF 1.0 i 1.1)

Definicje

 1. Paczka jest zdefiniowana jako wszystkie pliki w jakimkolwiek archiwum lub jakakolwiek związana (z nią) grupa plików wydana przez Simple Machines, Lewis Media, lub pochodząca albo zmodyfikowana, bazująca na tych plikach.
 2. Modyfikacja lub Mod, jest określona jako instrukcje do wykonania ręcznie lub automatycznie, które zmienią jakąkolwiek część tej Paczki.
 3. Zmodyfikowana Paczka jest określona jako ta Paczka lub jej pochodna z jedną lub więcej wykonanymi na niej Modyfikacjach.
 4. Dystrybucja jest określona jako umożliwienie jednej lub więcej osób ściągnięcia lub otrzymania w jakikolwiek sposób kopii tej Paczki, Zmodyfikowanej Paczki, lub pochodnej tej Paczki.
 5. Oprogramowanie jest określone jako zainstalowana kopia tej Paczki, Zmodyfikowanej Paczki, lub pochodnej tej Paczki.
 6. Strona Simple Machines jest określona jako http://www.simplemachines.org/.

 1. Niniejszym jest udzielone zezwolenie do użytku, kopiowania, modyfikacji i/lub dystrybucji tej Paczki, pod warunkiem że:
  1. Wszystkie informacje o prawach autorskich w plikach źródłowych i generowanych przez Oprogramowanie (jako wyjście) zostaną zachowane, niezmienione.
  2. Jakakolwiek dystrybucja tej Paczki, czy też Zmodyfikowanej Paczki lub nie, zawiera tę licencję i jest publikowana zgodnie z warunkami określonymi w tej Umowie. Ta klauzula nie jest zależna od ilości zmian dokonanych na tej Paczce.
  3. Ta Paczka, Zmodyfikowana Paczka, i pochodne nie mogą być sprzedawane lub publikowane pod żadna płatną licencja. Jednakże opłaty za transport tej Paczki, pomoc przy instalacji lub innych usługach, lub za hosting Oprogramowania mogą być narzucone.
  4. Jakakolwiek Dystrybucja tej Paczki, czy też Zmodyfikowanej Paczki lub nie, wymaga pisemnej zgody wyrażonej przez Lewis Media.
 2. Możesz tworzyć Modyfikacje tej paczki oraz jej pochodnych, i publikować Twoje Modyfikacje w formie która jest oddzielna od Paczki, takie jak patche (łatki). Następuje restrykcje odnoszą się do Modyfikacji:
  1. Modyfikacja nie może zmieniać lub usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich w tym Oprogramowaniu lub Paczce, generowanych lub innych.
  2. W momencie publikacji Modyfikacji do tej Paczki, jest przydzielane nie-wyłączna, bezpłatne prawo Lewis Media do dystrybucji Modyfikacji w przyszłych wersjach paczki. Taka wersja pozostaje dostępna pod warunkami określonymi w tej Umowie w dodatku do jakiejkolwiek innej (innych) licencji pierwotnego twórcy.
  3. Jakakolwiek dystrybucja Zmodyfikowanej Paczki lub jej pochodnej wymaga pisemnej zgody Lewis Media.
 3. Niniejszym jest również udzielone pozwolenie na dystrybucję programów, które są zależne od tej Paczki, pod warunkiem, że nie będziesz publikował Zmodyfikowanej Paczki bez pisemnej zgody.
 4. Lewis Media zastrzega sobie prawo do zmiany warunków tej Umowy w dowolnej chwili, jednakże te zmiany nie wpływają na wcześniejsze wersje. Zmiany w tym dokumencie zostaną ogłoszone via email za pomocą biuletynu ze strony Simple Machines. Nie otrzymanie informacji o zmianie nie unieważnia tych zmian. Aktualne wersja tej Umowy jest dostępna na stronie Simple Machines.
 5. Ta Umowa automatycznie wygaśnie jeśli dopuścisz się niezgodności z ograniczeniami tutaj opisanymi. W przypadku wygaśnięcia umowy, musisz usunąć wszystkie kopie tej Paczki, Oprogramowania i jakiekolwiek jej pochodne w ciągu 48 godzin.

TA PACZKA JEST DOSTARCZONA BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. JAKIEKOLWIEK WYRAŻONE LUB DOMYŚLNE GWARANCJE, CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ SĄ ZANIECHANE. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, NIEBEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE, CZY WYNIKAJĄCE SZKODY SPOWODOWANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO STOSOWANIA TEJ PACZKI.

Oryginalny tekst licencji znajduje się na stronie Simple Machines .